Työhyvinvointi

Työhyvinvointivalmennus

Eerikkilän työhyvinvointipalvelut

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Pysähtymällä säännöllisin väliajoin arjen keskellä arvioimaan organisaation vireystilaa ja tekemällä toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi, taataan yrityksen menestys myös tulevaisuudessa ja turvataan toiminnan jatkuvuus.

Työhyvinvointiin keskittymällä voidaan ennaltaehkäistä sairaspoissaoloja ja kansanterveydellisesti yleisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä
mielenterveysongelmia. Tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnin kasvaessa myös tuottavuus, työntekijöiden energia ja yhteishenki lisääntyvät.

Eerikkilän Urheiluopisto haluaa tukea yritystänne työkykyriskin alentamisessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Paras tulos tulee, kun jokainen työntekijä nauttii siitä mitä tekee. Työhyvinvointiratkaisumme koostuvat terveysliikunnasta, fyysisen kunnon testauksesta ja toimenpidesuosituksista, asiantuntijaluennoista sekä
oikeanlaisesta palautumisesta. Räätälöimme vaihtoehdot eri tarpeisiin ja yritysten erilaisille johto- ja työntekijäryhmille.

Eerikkilän työhyvinvoinnin parissa työskentelevät ovat kokeneita liikunta-alan ammattilaisia. Kysy rohkeasti lisää myyntipalvelustamme.

Kohti faktoihin perustuvaa työhyvinvointia

Toteutamme yhteistyössä Suomen Kurssiakatemian kanssa Step By Step- työhyvinvointiohjelmaa.

STEP- By STEP- työhyvinvoinnin menetelmä antaa arvokasta tietoa henkilöstön terveyden, työssäjaksamisen ja työkykyisyyden nykytilanteesta. Kartoitus tuottaa terveyden kannalta oleellista ja hyödyllistä tietoa yksilölle, sekä yritykselle. Kartoituksessa kerätty tieto on mahdollista toimittaa yrityksen omaan työterveyshuoltoon.

Ohjelma koostuu kolmesta vaiheesta:

STEP 1: HENKILÖSTÖTERVEYDEN RISKIKARTOITUS

Työhyvinvoinnin osa-alue: Yksilön terveys ja työkyky

Henkilöstöterveyden riskikartoitus (Step 1) on terveyspainotteinen työhyvinvoinnin kliininen tutkimusmenetelmä, jossa kuudella kliinisellä ja kahdella kyselymittarilla kerätään tietoa työntekijän terveystilanteesta. Mittarit on valittu valtakunnallisiin työikäisten terveyttä uhkaaviin riskitekijöihin perustuen. Voidaan toteuttaa yrityksen toimitiloissa.

STEP 2 JA 3: TYÖHYVINVOINNIN OHJELMA

Työhyvinvoinnin osa-alue: yksilön terveys ja työkyky

Työhyvinvointi on strategista silloin, kun sen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin, palvelutuotannon sujuvuuteen ja henkilöstötalouteen tunnistetaan. Hyvin sujuva työ tuottaa samanaikaisesti sekä tulosta, että hyvinvointia.

Step By Step -ohjelma on vuoden mittainen suunnitelmallinen ja henkilöstöterveyden riksikartoituksen tuloksiin perustuva yksilön terveyttä ja työkykyä edistävä prosessi.

Ohjelman painopistealueet perustuvat kartoituksen tuloksiin ja ovat yritykselle yksilöllinen ja räätälöity kokonaisuus. STEP 2 – vaihe toteutetaan Eerikkilän Urheiluopistolla, joka tarjoaa huippuolosuhteet toiminnalliselle harjoittelulle, luontoliikunnalle, kokous- ja luentopalveluille.

Step By Step- työhyvinvointiohjelman toteutuksesta vastaa Suomen KurssiAkatemia yhteistyössä Eerikkilän Urheiluopiston kanssa. Henkilöstöterveyden riskikartoitus sekä Step By Step- ohjelma kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöiden työhyvinvointituen piiriin.