SHA – jalkapallo

Yleistietoa SHA:n toiminnasta


Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian ja vuosina 2009-2010 toteutetun lajiprosessin lähtökohdista. Akatemian tehtävänä on kehittää suomalaista jalkapalloa kohti kansainvälistä kärkeä yhdessä koko suomalaisen jalkapalloyhteisön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. SHA keskittyy huippujalkapallovaatimusten mukaisen toiminnan kehittämiseen lapsesta aikuiseksi.

Keskeisiä avainvalintoja ovat

 1. Pelaajan yksilöllinen kokonaisvaltainen kehittymisen seuranta ja kehittäminen
 2. Koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen jalkapallovalmennuksen eri kohderyhmille
 3. Sähköisen kehittämisympäristön kehittäminen ja käyttö valmennuksen ja koulutuksen tukena
 4. Jalkapallon tutkimustoiminnan toteuttaminen ja tiedon jakaminen kentälle

TUTKIMUS

Sami Hyypiä Akatemia toteuttaa jalkapalloon liittyvää tutkimustoimintaa yhdessä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) ja UKK-Instituutin kanssa.

Päätutkimuskohteita ovat:

 • pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen uran eri vaiheissa (tekninen, taktinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
 • harjoittelun määrän ja laadun kehittyminen
 • yksilö- ja joukkuepelaamisen kehittyminen
 • vammojen ennaltaehkäisy
 • valmentajan ja valmennuspäällikön osaamisen kehittyminen

Sami Hyypiä Akatemia jakaa tutkittua tietoa kentällä vuosittain toteutettavissa seminaareissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi SHA järjestää infotilaisuuksia ympäri Suomea.

MYEWAY

MyEWay on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä. MyEWayn monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEWay mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta

Pelaajan näkökulmasta MyEWayssä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEWayn kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan. Valmentajan pelaajalle jakamien pelividoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

Valmentajan näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea pelaajan kokonaisvaltaiseta kehittymistä ja kehittyä itse valmentajana. Valmentajan saa MyEWayn kautta yksityiskohtaista tietoa joukkueensa pelaajien tasosta ja kehittymisestä. Suunnitellessaan harjoittelua MyEWayhinn valmentaja saa automaattisia yhteenvetoja oman joukkueensa harjoittelun määrästä ja laadusta. Videotykalun avulla valmentaja voi analysoida, pilkkoa ja jakaa pelivideoita helposti MyEWayssä. Lisäksi valmentaja voi arvioida ja seurata omaa kehittymistään valmentajana.

Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea valmentajan kehittymistä ja valmennustyötä sekä seurata ja tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä. MyEWayn kautta valmennuspäällikkö saa keskitetysti tietoa seuransa pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kehittymisestä ja tekemisestä eri ajanjaksoina. MyEWayhin luotavan valmennuslinjan kautta valmennuspäällikkö voi ohjata seuran valmentajien ja joukkueiden toimintaa.

VIDEOJÄRJESTELMÄ

Eerikkilän Urheiluopiston jalkapallohallissa on kiinteä videokuvausjärjestelmä. Kokonaisuuden avulla voidaan kuvata otteluita ja harjoituksia eri kuvakulmista. Kuvattu materiaali tallentuu videopalvelimelle, josta se voidaan siirtää käytettäväksi ja jatkojalostettavaksi valmentajien käyttöön esim. ulkoisen kovalevyn tai sähköisen ympäristön kautta.

Kamerajärjestelmää tukee tekninen kokonaisuus, jossa Ipadia hyväksi käyttäen voidaan tehdä videokirjastoja peleistä ja harjoituksista. Nämä videokirjastot voidaan siirtää helposti sähköiseen ympäristöön.

EKKONO-METODI

Sami Hyypiä Akatemia hyödyntää pelaaja- ja valmentajakoulutuksessaan kansainvälistä Ekkono-metodia. Ekkono-metodi on jalkapallon pelinymmärtämisen kehittämiseen luotu menetelmä.

Video: mikä on Ekkono-metodi

Lisätietoa Ekkono-metodista:

Valmentajat ovat usein erikoistuneet pelaajan fyysisten ja teknisten osa-alueiden parantamiseen, koska nämä ominaisuudet koetaan tärkeimpinä. Pelissä on kuitenkin kolmas keskeinen osa, joka usein unohdetaan.

Tämä on pelin kognitiivinen näkökulma: Tapa, jolla pelaajat havainnoivat peliä ja tekevät ratkaisevia päätöksiä.

Pelin ymmärtämisen opettaminen mahdollistaa älykkäiden pelaajien kehittämisen, jotka osaavat etsiä tietoa, pelata itsenäisesti ja tarjota erilaisia ​​ratkaisuja pelin eri ongelmiin. Pelin ymmärtäminen auttaa pelaajia myös sisäistämään paremmin, milloin ja miten käyttää fyysistä ja teknistä osaamistaan pelitilanteiden ratkaisemiseksi.

Ekkono on jalkapallon pelinymmärtämisen opettamiseen erikoistunut valmennusmetodi, jonka ovat alun perin kehittäneet Carles Romagosa ja David Hernandez. Metodi on syntynyt pitkäaikaisen, yli 20-vuotisen prosessin tuloksena, jota on työstetty valmennuskeskuksissa, yliopistoissa, seuroissa sekä ammattipelaajien ja –valmentajien kanssa.

Metodin lähtökohtana on kerätä kaikki pelistä saatavissa oleva tieto ja muotoilla se jäsennellyksi kokonaisuudeksi. Tämän jälkeen Ekkono-metodin tavoite on auttaa pelaajia saavuttamaan täysi potentiaalinsa kognitiivisten harjoitteiden kautta ja opettamaan heille pelin kautta pelaamisen keskeisiä yksilöllisiä perusperiaatteita.

Metodin ensisijainen tehtävä on varmistaa, että pelaajat pystyvät tulkitsemaan peliä ja soveltamaan taitojaan parhaimmalla mahdollisella tavalla joukkueensa hyväksi. Ekkono-metodi auttaa pelaajia löytämään parhaat ratkaisut ja tekemään parhaan päätöksen kentällä.

Menetelmä perustuu neljään keskeiseen linjaukseen:

 • Harjoitusten suunnittelu ja jatkuva hienosäätäminen, jotta valmennus vastaa oppimistavoitteita
 • Havainnoinnin harjoittelu on keskeinen osa harjoitussisältöjen suunnittelua, koska sen avulla pelaajat voivat ymmärtää, mitä tapahtuu kentällä heidän ympärillään
 • Esittämällä kysymyksiä pelaajille ja kannustamalla heitä kehittämään omia ratkaisumallejaan, voi stimuloida pelaajien ajattelua sekä kentällä että sen ulkopuolella
 • On ratkaisevaa, että pelaajat pystyvät ymmärtämään harjoittelun laatutekijät, jotta he saavuttaisivat parhaan mahdollisen hyödyn harjoittelusta