SHA – jalkapallo

Jalkapallon kehittymisen seuranta -tapahtumat

KEHITTYMISEN SEURANTA

Valinnat SHA:n valtakunnalliseen toimintaan 8/2019-7/2021

Sami Hyypiä Akatemian yksi tärkeimmistä tehtävistä on kokonaisvaltaisen kehittymisen seurantakonseptin kehittäminen ja toteuttaminen eri-ikäisille jalkapalloilijoille. Kehittymisen seurantakonseptin avulla voidaan varmistaa suomalaisten pelaajien kehittyminen oikeassa aikataulussa ja painottaa harjoittelua oikeaan suuntaan eri ikävaiheissa.

Kehittymisen seurannan välineet on kehitetty jalkapallon lajianalyysin, kansainvälisten vaatimusten ja kansainvälisten tutkimusten pohjalta. Tämä antaa mahdollisuuden verrata suomalaisten pelaajien kehitystä suhteessa lajianalyysiin sekä muiden maiden pelaajiin eri ikävaiheissa.

Konsepti pitää sisällään mittareita jalkapallossa vaadittavien teknisten, taktisten, fyysisten, henkisten ja sosiaalisten valmiuksien seurantaan lähtökohtana peli. Valmiuksien kehittymistä seurataan testien, arviointien ja pelien kautta. Lisäksi kerätään tietoa pelaajien harjoittelusta, pelaamisesta sekä kokemuksista heidän jalkapalloharrastuksestaan. Tiedot tallennetaan yhteiseen tietokantaan, jonka kautta yksittäisen pelaajan kehittymistä voidaan seurata kaikissa uran vaiheissa. Pitkällä tähtäimellä tiedon keruu antaa mahdollisuuden tulevien suomalaisten huippupelaajien pelaajapolun määrittämiseen.

Sami Hyypiä Akatemia toteuttaa ja kehittää kehittymisen seurantakonseptia yhdessä yhteistyöseurojensa kanssa. Lisäksi SHA toteuttaa konseptia avoimien Eerikkilässä ja ympäri Suomea järjestettävien tapahtumien kautta.

VALMENTAJAKOULUTUS

Sami Hyypiä Akatemian tavoitteena on koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen jalkapallovalmennuksen eri kohderyhmille. Koulutusten kehittämisen kautta jalkapallo-osaaminen ja käyttöteoria tullaan nostamaan uudelle tasolle. Koulutuksissa keskitytään huippujalkapallon mukaisen toiminnan kehittämiseen. Sisältöjen kehittämisen lähtökohtana on yksilöllinen valmennusfilosofia.

Toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana ovat vaikuttavammat oppimisprosessit, joissa oppijat itse ovat aktiivisia sekä rakentavat uutta tietoa ja laadukkaampaa käytännön toteutusta. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisprosessin, jossa tietoa ja ajatuksia vaihdetaan myös kohtaamiskoulutuksen ulkopuolella. Koulutuksen tiedollinen oppiaines opiskellaan sähköisessä oppimisympäristössä, jolloin kohtaamiskoulutuksessa voidaan keskittyä laadukkaaseen käytännön toteutukseen jalkapallokentällä.

Sami Hyypiä Akatemia toteuttaa ja kehittää koulutusprosesseja yhdessä yhteistyöseurojensa kanssa. Lisäksi SHA järjestää avoimia koulutustapahtumia Eerikkilässä ja muualla Suomessa.

Tällä hetkellä Sami Hyypiä Akatemian valtakunnallisessa toiminnassa aikavälillä 8/2017-7/2019 ovat seuraavat seurat: