SHA – jalkapallo

SHA

Jalkapallon yläkoululeiritys

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Eerikkilän Urheiluopisto, Sami Hyypiä Akatemia ja Suomen Palloliitto järjestävät ja toteuttavat yhteistyössä 7.-9. luokkalaisille (2004-2002-syntyneille) tytöille ja pojille 4-5 leiriviikkoa lukuvuoden 2017-2018 aikana Eerikkilän Urheiluopiston huippuolosuhteissa. Leiriviikkoja järjestetään kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Tarkemmat ajankohdat päätetään hakijoiden määrän mukaan. Mukaan vuoden kestävään leiritystoimintaan (4-5 leiriä) mahtuu n. 30 pelaajaa per ikäluokka.

Toiminta on osa Palloliiton pelaajakehityksen Huuhkaja- ja Helmaripolkua, jolloin alueellinen valmennus on osittain mukana leiritoiminnassa.

Leiritystoiminnan tarkoituksena on yhdistää koulunkäynti ja urheilu sopivaksi kokonaisuudeksi, jossa tuetaan urheilijan kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä elämäntaidoissa ja urheiluosaamisessa. Painopisteenä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen.

Leireillä opetellaan taitoja ja työkaluja taitojen kehittämiseen ja niitä harjoitellaan sekä toteutetaan leirien välisellä ajalla omassa arjessa ja toimintaympäristössä. Toimintaa on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka tarkoituksena on myös tukea urheilijan ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään urheilijan lisäksi yhteistyössä kodin, koulun ja seuran kanssa.

Koulu ja opiskelu leirityksessä

 • Leiripäivinä hoidetaan opiskelu ohjatusti urheiluopistolla, n. 3 tuntia päivässä ns. ”läksyperiaatteella”
 • Leiriajankohdalle sattuvat TET-jaksot ja kokeet voidaan suorittaa leirillä kouluasioiden koordinaattorin valvomana
 • Systemaattinen yhteistyö oppilaan, perheen ja koulun välillä
 • Koulumenestyksen seuranta ja ohjaus

Elämäntaitojen kehittyminen leirityksessä

 • Leireillä luentoja, itsenäisiä- ja ryhmätöitä ikävaiheiden mukaisesti
 • Sisältöinä mm. Psyykkinen valmennus, ravinto, lepo ja uni ja arjen hallinta, Kasva urheilijaksi – Urheilijan polku
 • Elämäntaitojen kehittäminen henkilökohtaisena ”urheilijana kasvamisen” prosessina yhteistyössä oppilaan ja perheen välillä

Urheilullinen kehittyminen leirityksessä

 • Leireillä harjoittelua 2 kertaa päivässä ammattivalmentajien johdolla
 • Painopisteenä motoriset perustaidot ja fyysiset ominaisuudet sekä lajitaidot
 • Koordinoitu yksilöllinen urheilijan kehittäminen ja henkilökohtainen yhteydenpito ja kohtaamiset leirien välillä (myös vanhemmat ja seuravalmentajat)

Kenelle

7.–9. luokkalaisille (2004-2002-syntyneille) tytöille ja pojille

Urheilu-urasta haaveileville ja tavoitteellisessa urheilutoiminnassa mukana oleville

Vähintään vuodeksi kerrallaan sitoutuvalle urheilijalle ja perheelle

Yläkoululeiritys on erityisesti kohdennettu niille pelaajille, joiden omassa toimintaympäristössä ja koulussa tavoitteellinen urheilun ja koulun yhdistäminen ei vielä onnistu esimerkiksi liikuntaluokan muodossa. Nämä hakijat pääsevät etusijalle hakuprosessissa

Toiminta on osa Palloliiton pelaajakehityksen Huuhkaja- ja Helmaripolkua, jolloin alueellinen valmennus on osittain mukana leiritoiminnassa.

Alustava aikataulu

Aikataulut määritellään tarkemmin ikäluokkien mukaan.

Syksy 2017

2.-5.10. ma-to

30.10-2.11. ma-to

27.-30.11. ma-to

18.-21.12. ma-to

Kevät 2018

29.1.-1.2. ma-to

26.2.-1.3. ma-to

26.-29.3. ma-to

23.-26.4. ma-to

Kustannukset

Täysihoito (ma-to) 260€ / hlö / leiriviikko

Lisäyö (su-ma) aamiaisella 45 e/hlö.

Hakeminen ja valinnat

Hakuaika on päättynyt. Ensi vuoden haku alkaa huhtikuussa 2018.

Valinnat tehdään 15.9.2017 mennessä

Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Valintaprosessi ja valintaperusteet

Valinnat tehdään haastattelujen perusteella

 • Lajivalmentaja/Eerikkilän Urheiluopiston yläkoululeirityksen lajivastaava toteuttavat yläkoululeiritykseen hakevien urheilijoiden haastattelut henkilökohtaisesti puhelimitse
 • Valintaan vaikuttavat urheilijan taso, innostuneisuus ja sitoutuminen vuoden leirityskokonaisuuteen (urheilija ja perhe)
 • Valinnoista ilmoitetaan mahdollisimman pian valintaprosessin aikana tai jälkeen

Tiedustelut ja lisäinfo

Jalkapallon yläkoululeirityksen vastaava: Hans Lahti, 040 5019 004, hans.lahti@eerikkila.fi