FBA – salibandy

MAAJOUKKUETIE FBA

Yhteistyöseurat uuteen toimintaperiodiin 2019-2021 on valittu. Lue uutinen tästä.

MAAJOUKKUETIE FBA konsepti – pelaajakehityksen uusi aika

Salibandyliiton Pelaajapolku uudistui maajoukkuetieksi 2017. Maajoukkuetie toteutetaan Eerikkilän Floorball Academyn (FBA) toimintaperiaatteiden mukaisesti. Pelaajakehityksen varmistamisen lisäksi keskeistä on seurojen valmentajien ja valmennuspäälliköiden osaamisen lisääminen.

MAAJOUKKUETIE FBA toiminnan tavoite on kehittää suomalainen pelaajien kehittämisen malli maailman parhaaksi. Avainasiana uudistetussa pelaajakehitysjärjestelmässä on maajoukkue- ja maajoukkuetievalmentajien yhteistyö seuravalmennuksen ja valmennuspäälliköiden kanssa.

Toiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on kokonaisvaltaisen kehittymisen seurantakonseptin kehittäminen ja toteuttaminen eri -ikäisille salibandypelaajille. Kehittymisen seurantakonseptin avulla voidaan varmistaa suomalaisten pelaajien kehittyminen oikeassa aikataulussa ja painottaa harjoittelua oikeaan suuntaan eri ikävaiheissa.

Kehittymisen seurannan välineet on kehitetty salibandyn lajianalyysin, kansainvälisten vaatimusten ja kansainvälisten tutkimusten pohjalta. Tämä antaa mahdollisuuden verrata suomalaisten pelaajien kehitystä suhteessa lajianalyysiin sekä muiden maiden pelaajiin eri ikävaiheissa.

Konsepti pitää sisällään mittareita salibandyn vaadittavien teknisten, taktisten, fyysisten, henkisten ja sosiaalisten valmiuksien seurantaan lähtökohtana peli. Valmiuksien kehittymistä seurataan testien, arviointien ja pelien kautta. Lisäksi kerätään tietoa pelaajien harjoittelusta, pelaamisesta sekä kokemuksista heidän salibandyharrastuksestaan. Tiedot tallennetaan yhteiseen tietokantaan, jonka kautta yksittäisen pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä voidaan seurata kaikissa uran vaiheissa. Pitkällä tähtäimellä tiedon keruu antaa mahdollisuuden tulevien suomalaisten huippupelaajien pelaajapolun määrittämiseen.

Floorball Academy toteuttaa ja kehittää kehittymisen seurantakonseptia yhdessä yhteistyöseurojensa kanssa. Lisäksi FBA toteuttaa konseptia avoimien Eerikkilässä ja ympäri Suomea järjestettävien tapahtumien kautta.

KOULUTUS

Floorball Academyn tavoitteena on koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen salibandyvalmennuksen eri kohderyhmille. Koulutusten kehittämisen kautta salibandy osaaminen ja käyttöteoria tullaan nostamaan aivan uudelle tasolle. Koulutuksissa keskitytään huippusalibandyn mukaisen toiminnan kehittämiseen. Sisältöjen kehittämisen lähtökohtana on yksilöllinen valmennusfilosofia.

Toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana ovat vaikuttavammat oppimisprosessit, joissa oppijat itse ovat aktiivisia sekä rakentavat uutta tietoa ja laadukkaampaa käytännön toteutusta. Sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisprosessin, jossa tietoa ja ajatuksia vaihdetaan myös kohtaamiskoulutuksen ulkopuolella. Koulutuksen tiedollinen oppiaines opiskellaan sähköisessä oppimisympäristössä, jolloin kohtaamiskoulutuksessa voidaan keskittyä laadukkaaseen käytännön toteutukseen salibandykentällä.

Floorball Academy toteuttaa ja kehittää koulutusprosesseja yhdessä yhteistyöseurojensa kanssa. Lisäksi FBA tulee järjestämään avoimia koulutustapahtumia Eerikkilässä ja muualla Suomessa.

TUTKIMUS

Floorball Academy toteuttaa salibandyyn liittyvää tutkimustoimintaa yhdessä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) ja UKK-Instituutin kanssa.

Päätutkimuskohteita ovat:

  • pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen uran eri vaiheissa (tekninen, taktinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • harjoittelun määrän ja laadun kehittyminen
  • yksilö- ja joukkuepelaamisen kehittyminen
  • vammojen ennaltaehkäisy
  • valmentajan ja valmennuspäällikön osaamisen kehittyminen

Floorball Academy jakaa tutkittua tietoa kentällä vuosittain toteutettavissa seminaareissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi FBA järjestää infotilaisuuksia ympäri Suomea.

MYEWAY

MyEWay on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä. MyEWayn monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEWay mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta

Pelaajan näkökulmasta MyEWayssä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEWayn kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan. Valmentajan pelaajalle jakamien pelivideoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

Valmentajan näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea pelaajan kokonaisvaltaisesta kehittymistä ja kehittyä itse valmentajana. Valmentajan saa MyEWayn kautta yksityiskohtaista tietoa joukkueensa pelaajien tasosta ja kehittymisestä. Suunnitellessaan harjoittelua MyEWayhin valmentaja saa automaattisia yhteenvetoja oman joukkueensa harjoittelun määrästä ja laadusta. Videotyökalun avulla valmentaja voi analysoida, pilkkoa ja jakaa pelivideoita helposti MyEWayssä. Lisäksi valmentaja voi arvioida ja seurata omaa kehittymistään valmentajana.

Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEWay on työkalu tukea valmentajan kehittymistä ja valmennustyötä sekä seurata ja tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä. MyEWayn kautta valmennuspäällikkö saa keskitetysti tietoa seuransa pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kehittymisestä ja tekemisestä eri ajanjaksoina. MyEWayhin luotavan valmennuslinjan kautta valmennuspäällikkö voi ohjata seuran valmentajien ja joukkueiden toimintaa.

VIDEOJÄRJESTELMÄ

Eerikkilän monitoimihallissa on kiinteä videokuvausjärjestelmä. Kokonaisuuden avulla voidaan kuvata otteluita ja harjoituksia eri kuvakulmista. Kuvattu materiaali tallentuu videopalvelimelle, josta se voidaan siirtää käytettäväksi ja jatkojalostettavaksi valmentajien käyttöön esim. ulkoisen kovalevyn tai sähköisen ympäristön kautta.

Kamerajärjestelmää tukee tekninen kokonaisuus, jossa Ipadia hyväksi käyttäen voidaan tehdä videokirjastoja peleistä ja harjoituksista. Nämä videokirjastot voidaan siirtää helposti sähköiseen ympäristöön.