Tarja Jaakkolasta Eerikkilän luontoliikunnanopettaja

Eerikkilän koulutustiimi vahvistui, kun Tarja Jaakkola aloitti 1.9.2017 Eerikkilän luontoliikunnanopettajana.

Tarja toimii Eerikkilässä erä- ja luonto-opaskoulutuksen opetus- ja kehittämistehtävissä sekä luonnossa liikkumisen ja retkeilyn opetus- ja ohjaustehtävissä.

Tarjalla on entuudestaan vankka kokemus aikuiskoulutuksesta ja luontoalasta oman koulutuksen, työkokemuksen sekä luontomatkailuyrittäjänä toimimisen kautta.

Tervetuloa tiimiin Tarja!