Sirpa Korkatti johtamaan Eerikkilän kulttuuria ja ihmisiä

Eerikkilän tavoitteena on olla omalla toimialallaan Suomen paras työpaikka, jossa on parhaat osaajat ja olosuhteet työn tekemiseen. Tämä edellyttää panostusta toimintakulttuuriin ja henkilöstöön – Eerikkilän ihmisiin.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort on kutsunut Sirpa Korkatin johtajaksi vastaamaan Eerikkilän kulttuurista ja ihmisistä. Työsuhde alkaa 1.1.2019.

Korkatin vastuulla on Eerikkilän sisäisen toimintakulttuurin luominen ja johtaminen, Eerikkilän E. Way -filosofian mukaisesti. Filosofian päämääränä on ihmisen osaamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen. Tämän lisäksi Korkatin tehtävänä on E. Way -filosofian mukaisen palvelumallin luominen yritys- ja vapaa-ajan asiakkaille.

Korkatilla on kokemusta isoista muutosprosesseista sekä johtajan roolissa, johtoryhmän jäsenenä, työntekijänä että luottamusjohtajana. Liikunnan ja urheilun kentät ovat hänelle tuttuja useista eri projekteista. Tällä hetkellä Korkatti toimii yrittäjänä; johtamisen kehittäjänä ja muutosten asiantuntijana.

 Ihmiset tekevät Eerikkilän. Miten saadaan paras mahdollinen kaikista esiin, vaatii osaamisen tukemista, näkyä omasta tulevaisuudesta ja oman roolin merkityksestä. Se, että Eerikkilässä nähdään kulttuurin johtaminen strategisesti keskeisenä asiana, on erityisen innostavaa ja poikkeuksellista. Urheiluopisto toimintaympäristönä on minulle tärkeä. Siellä yhdistyvät liikunta, hyvinvointi, itsensä kehittäminen ja asiakkaiden palveleminen, Korkatti kertoo.

– Henkilökunta on Eerikkilän tärkein resurssi. Hyvinvoiva henkilökunta pitää huolta asiakkaistaan. Haluamme luoda toimintamallin, jossa henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen on systemaattinen ja jatkuva prosessi.

– Tällä rekrytoinnilla saamme taloon kaivattua kokemusta ja osaamista sekä ihmisen isolla I:llä. Sirpalla on vankat näytöt ihmisten kanssa toimimisesta eri toimintaympäristöissä, määrittelyprosesseista ja niiden käytäntöön viemisestä sekä kyvystä ihmisten ja tiimien sparraamisesta, Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen sanoo.

 

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort on osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Tarjoamme korkeatasoiset palvelut ja puitteet urheiluun, opiskeluun, yritystilaisuuksiin sekä luonto- ja liikuntaelämyksiin. Lue lisää: https://www.eerikkila.fi/

 

Lisätiedot: Petri Jakonen, p. 050 533 3600, Sirpa Korkatti, p 044 276 7270