Lapset ja nuoret

Luonto lisää liikettä -hanke

Luonto lisää liikettä -hankkeen päätösseminaari

Hankkeen päätösseminaari pidetään Hämeen Luontokeskuksella 25.4.

Mikä lapsia luonnossa liikuttaa? Mitkä ovat luontoliikunnan hyvinvointivaikutukset lapsille ja nuorille?
Seminaarissa paneudutaan lasten ja nuorten luontoliikunnan toimintamallien ja saavutettavuuden
kehittämiseen. Saamme kuulla uusimpia tietoja luontoliikunnan, luontomatkailun ja vesiympäristöjen
hyvinvointivaikutuksista. Ohjelmassa on hankkeen toimenpiteiden ja tutkimustulosten esittely sekä
mielenkiintoisia puheenvuoroja luontoliikunnan saralta. Samassa tilaisuudessa esitellään myös
Retkipaikan Hämeen järviylänkö -blogikokonaisuus sekä Forssan seudun luontoliikuntakartta.
Seminaarissa on mahdollisuus kokeilla luontoliikunta-aktiviteetteja sekä kuulla hankkeen
pilottikoululaisryhmien kokemuksia. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Luonto lisää liikettä

2000-luvulla syntynyt Z-sukupolvi on tottunut elämään teknologian kanssa. Digitaalisuus on kaikin tavoin osa arkea. Sosiaalisen median luoma yhteys ihmisiin ympäri maapalloa rikastuttaa ja avartaa Z-sukupolven maailmaa. Samaan aikaan lasten ja nuorten yhteyden luontoon koetaan vähentyneen. Luontokuvia jaetaan ahkerasti Instagramissa ja omaehtoinen liikunta erilaisin välinein on yhä suositumpaa. Kaupungeissa kasvaneiden lasten ja nuorten luonnossa liikkumiseen kannattaa panostaa – niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuin luontoliikunta- ja luontomatkailupalvelujen kehittämisen vuoksi.

Kolme neljäsosaa suomalaisista yläkouluikäisistä nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi – vähemmän kuin suosituksen mukaisen tunnin päivässä. Samassa ikäluokassa joka neljäs on ylipainoinen tai lihava. Seurassa harrastamisen korkeat kustannukset ja ruudun ääressä vietetyn ajan lisääntyminen voivat johtaa liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen ja nuorena.

Lapsuudessa koetut myönteiset luontokokemukset vahvistavat luontosuhdetta, mikä puolestaan tukee fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksumista ja ylläpitoa myös aikuisena. Ulkona luonnossa liikkuminen tukee tutkitusti monin tavoin lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia. Luonnossa liikkuminen on tärkeää paitsi urheiluseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille, myös paljon liikkuville lapsille ja nuorille, joille yksipuolinen rasitus voi tuoda mukanaan rasitusvammoja. Myönteiset luontokokemukset tukevat liikunnallisen elämäntavan jatkumista myös kilpaurheiluharrastuksen päätyttyä.

Luonnosta saavutettavat hyvinvointivaikutukset ovat yhteydessä luontosuhteen vahvuuteen. Lasten ja nuorten luontosuhteen synnyttäminen ja vahvistaminen on aikuisten tehtävä – vanhempien, isovanhempien, opettajien, ohjaajien ja valmentajien. Jotta luonnossa liikkumisesta syntyisi elämäntapa, lapsen ja nuoren tulee nauttia luonnossa. On tärkeää, että luonnossa liikkuminen tuottaa lapselle ja nuorelle tunteen osaamisesta ja pystymisestä, itseohjautuvuudesta sekä joukkoon tai paikkaan kuulumisesta. Parhaimmillaan luonnossa liikkuminen lisää elinvoimaa, elämänlaatua ja onnellisuutta merkittävästi, myös Z-sukupolven lapsilla ja nuorilla.

Lasten ja nuorten luonnossa liikkumista tukevia palveluja ja luontokohteiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta kehittämällä voidaan paitsi edistää väestön terveyttä, samalla kehittää maaseutukuntien paikallistaloutta ja pk-yritysten liiketoimintaedellytyksiä alueen luontomatkailupalveluja kehittämällä.

Huoli liikkumattomuudesta on maailmanlaajuinen, joten vaikuttavaksi todetut lasten liikunnan edistämisen toimintamallit ja palvelukonseptit herättävät kansainvälisestikin kiinnostusta. Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat niin ikään voimistuvan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Samaan aikaan Suomen kansallispuistot ja muu luonto houkuttelevat yhä enemmän kansainvälisiä matkailijoita. Lasten ja nuorten hyvinvointihaasteisiin vastaaminen Suomen luonnon tarjoamilla aidoilla liikunta- ja elämysmahdollisuuksilla tarjoaa merkittävän potentiaalin luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kansainvälisen kysynnän kasvulle.

Metsähallituksen Hyvinvoiva luonto – hyvinvoiva ihminen, Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma pyrkii edistämään suomalaisten ja Suomessa matkailevien hyvinvointia kolmen pääteeman kautta; lähiluonnosta kansallispuistoihin, rohkeasti luontoon ja viestinnällä ja yhteistyöllä tuloksiin. Tärkeitä toimenpiteitä päämäärän saavuttamiseksi ovat luontolähtöiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät hankkeet.

Luonto lisää liikettä -hanke toteuttaa Metsähallituksen terveysohjelman lisäksi Metsähallituksen ja Eerikkilän Urheiluopiston (Eerikkilä Sport & Outdoor resort) yhteistä strategista tahtotilaa lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi, Forssan seudun kuntien matkailun masterplan -suunnitelmaa ”Luonto joka liikuttaa sinua”, sekä Häme-ohjelman tavoitteita luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisestä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia luonnossa liikkumista lisäämällä.

 1. Hämeen luontokeskuksen uudistaminen lapsia ja nuoria luontoon houkuttelevaksi Suomen ensimmäiseksi lasten ja nuorten luontoliikuntakeskukseksi
 2. Lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen uusien kansainvälisesti vetovoimaisten toimintamallien sekä hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen.
 3. Forssan seudun kuntien luonnossa liikkumiseen kytkeytyvän palvelutarjonnan saavutettavuuden ja tunnettuuden lisääminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti luontomatkailun ja väestön hyvinvoinnin edistämisen tarpeisiin.
 4. Luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisen monisektorisen yhteistyön tiivistäminen (luonto, terveys, matkailu, kasvatus, koulutus, liikunta) erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä tukien.
 5. Luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvän osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
 6. Lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen innostavan viestintä- ja markkinointimateriaalin sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Keskeiset toimenpiteet

Lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen toimintamallien kehittäminen

 • Työpajat
 • Pilottiryhmät
 • Luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen
 • Hämeen luontokeskuksen toimintamallin uudistaminen piloteista kerätyn kokemuksen ja arviointitiedon perusteella.

Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuva tuotekehitys ja Forssan seutukunnan luontomatkailupalvelujen markkinoinnin kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Koulutukset, työpajat, tapahtumat, yrityskohtainen kehittäminen
 • Alueen luontokohteiden ja -palvelujen kokonaisuuden kokoaminen nykyistä saavutettavammaksi eri kanavissa.

Monikanavainen viestintä

 • Lapsia ja nuoria perheineen/opettajineen/valmentajineen/ohjaajineen luontoon houkuttelevan kuva-, video-, esite- ja koulutusmateriaalien tuottaminen.
 • Koulutukset, seminaarit
 • Materiaalin tuottaminen digitaalisiin markkinointikanaviin.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutusaika 1.7.2017-30.4.2019 saakka.
Hankkeen hallinnoija: Metsähallitus
Pääyhteistyökumppani: Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Hanke toteutetaan Kanta-Hämeessä Forssan seutukunnan alueella. Hankkeessa uudistettava Hämeen luontokeskus sijaitsee Tammelassa Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistojen ja Eerikkilä Outdoor Resortin välittömässä läheisyydessä. Muita hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvia luontokohteita ovat Melkuttimien ja Komion luonnonsuojelualue, Saaren kansanpuisto ja Forssan kansallinen kaupunkipuisto.

Kohteet sijaitsevat 60-90 min ajomatkan päässä Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.

Rahoitus

Hankkeen budjetti on 357 000 €. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka kansallisena rahoittajana Hämeen liitto. Hanketta rahoittavat lisäksi Metsähallitus, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort, sekä Forssan kaupunki, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnat.

Yhteistyötahot

Luonto lisää liikettä hankkeen Luonto lisää liikettä -hanke on syntynyt yhteistyössä Metsähallituksen, Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin ja Tammelan kunnan kanssa. Keskeisinä yhteistyötahoina toimivat lisäksi Jokioisen, Humppilan, Forssan ja Ypäjän kunnat, seutukunnan luontomatkailuun kytkeytyvät pk-yritykset, sekä muut lasten ja nuorten hyvinvointia ja luonnossa liikkumista edistävät yhdistykset, seurat ja muut toimijat.

Hankkeen ohjausryhmä

Kalle Larsson, pj., kunnanjohtaja, Tammela
Tuula Peltonen, varapj., puistonjohtaja, Metsähallitus
Petri Jakonen, toiminnanjohtaja, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Olli-Pekka Hakala, rehtori, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Kimmo Teittinen, Hämeen Luontokeskuksen palvelupäällikkö, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Johanna Pelto-Huikko, Portaan Nahkurinverstas
Paula Mustonen, rakennerahaston edustaja, Hämeen liitto

 Yhteystiedot

Päivi Pälvimäki, projektipäällikkö, Luonto lisää liikettä -hanke
Metsähallitus
paivi.palvimaki@metsa.fi
p. 040 651 2122

Minna Jokinen, suunnittelija, Luonto lisää liikettä -hanke
Metsähallitus, Luontopalvelut
minna.jokinen@metsa.fi
p. 040 543 7267

Hankkeen kotisivut
www.metsa.fi/luontolisaaliiketta
www.metsa.fi/web/en/movedbynature