Koulutus

Valmennuksen ammattitutkinto

Eerikkilän Urheiluopisto järjestää valmentajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta työn ohella tapahtuvana monimuoto-koulutuksena. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä Suomen Palloliiton ja Salibandyliiton kanssa.

Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmäänkuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto, jossa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin. Valmentajan ammattitutkinto antaa kelpoisuuden alan ammattikorkeakouluopintoihin. Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii pääasiallisesti kansallisen tason kilpa- ja huippu-urheilun valmennustehtävissä.

Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuvan henkilön koulutukseen hakeutuminen, tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan. Mikäli hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen (haastattelu, osaamiskartoitus, tms.) perusteella näyttötutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta voi tulla kyseeseen, mikäli henkilökohtaistamisessa todetaan hakeutujan aikaisemmin hankitun osaamisen olevan riittävää tutkintotilaisuuksiin osallistumiseksi.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

KENELLE

Eerikkilän Urheiluopisto järjestää Valmentajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, joka on ensisijaisesti suunnattu jalkapallo- ja salibandyvalmentajille. Ryhmiä voidaan lisäksi täydentää muiden lajien valmentajilla. Valmentajan ammattitutkinnon ohella jalkapallo- ja salibandyvalmentajat suorittavat noin vuoden kestävässä prosessissa oman lajinsa 3. tason valmentajakoulutuksen (UEFA A / HVK). Tutkinnosta suoriutuminen edellyttää pääsääntöisesti aikaisempaa lajiliittojen valmentajakoulutuksiin osallistumista (tasot 1–2), useamman vuoden valmennuskokemusta sekä valmentajana toimimista koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana. Jalkapallo- ja salibandyvalmentajien valinnat koulutukseen tapahtuvat lajiliittojen suosituksesta.

TOTEUTUS

Valmentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus muodostuu lähijaksoista (20–25 lähipäivää), etäopiskelusta ja työssäoppimisesta (käytännön valmennustyö).

Valmentajan ammattitutkintoa suorittava valmentaja on tutkinnon perusteiden mukaisesti jatkuvassa yhteistyössä urheilijoiden ja muiden valmennuksen asiantuntijoiden kanssa. Valmentajalta edellytetään eettisesti kestävää tapaa toimia, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä valmennuksen menetelmien hallintaa. Lisäksi valmentajalta edellytetään kokonaisvaltaista osaamista valmennus- ja kilpailuprosessin eri vaiheissa sekä urheilijoiden yksilöllisyyden huomioimista valmennustyössään.

KUSTANNUKSET

Koulutuksen hinta on 2 800 €  ja se sisältää koulutuksen lisäksi majoituksen täysihoidolla Eerikkilän lähijaksojen ajalta sekä näyttötutkintomaksun (58 €). Seuraympäristössä tapahtuvien pienryhmäjaksojen ajalta hinta sisältää tarvittaessa majoituksen, mutta ei täysihoitoa.

Lisätiedot:

Miikka Lamu (salibandy) 0400 529 026, miikka.lamu@floorball.fi

Juha Vilkki  0201 108 225, juha.vilkki@eerikkila.fi