Liikunta-ala, luontoala ja valmentajakoulutus

Muu koulutus

ROCKTAPE FMT-KINESIOTEIPPAUSKOULUTUS

FMT Basic- ja FMT Performance- kinesioteippauskoulutukset Eerikkilässä 19.-20.3.2017.

Kahden päivän koulutuksen aikana käydään läpi sekä FMT Basic- että FMT Performance- kinesioteippauskurssit.

Peruutettu!


FMT Basic- kurssilla opitaan teippauksen historiaa ja teoriaa sekä yleisimpien vammojen teippaus, turvotuksen teippaus sekä asentokontrolliteippaus. FMT Performance- kurssilla perehdytään intensiivisemmin vaiheittaiseen myofasciaaliseen teippaukseen ja funktionaaliseen teippaukseen liikkuvuustestejä apuna käyttäen.

1.päivä

FMT Basic- kurssilla käydään läpi kinsioteippauksen teoriaa liittyen kuntouttamiseen, turvotuksiin sekä ryhtiin. Kurssilla tehdään runsaasti käytännön teippausharjoituksia ja käydään läpi yleisimmät perusteippaukset  liittyen kivunhoitoon, turvotuksen ja ryhdin korjaamiseen.

SISÄLTÖ:

 1. Fascial Movement Taping- metodin esittely
 2. Kinesioteippauksen fysiologisten vaikutusten ymmärtäminen.
 3. Kokonaisvaltainen teippaustavan hallitseminen ja sen vaikutusten ymmärtäminen kuntoutuksen, turvotusten, neurologisten ongelmien ja kehonhallinnan näkökulmasta.
 4. ”Teipataan liikettä, ei lihaksia” – toimintatavan esittely.

FMT Performance– kurssilla käydään läpi fascian teoriaa, sen tehtäviä ja toimintaa liikkeessä, tehdään toiminnallisia liiketestejä ja pyritään korjaamaan mahdolliset virheet teippaamalla fascialinjoja (Anatomy Trains) Kurssilla opit siis analysoimaan yksinkertaisia liiketestejä, saat keinoja ongelmien ratkaisuun ja lisäinfoa fascian toiminnasta.

2. Päivä

FMT Performance

FMT Performance- kurssilla käydään läpi fascian teoriaa, sen tehtäviä ja toimintaa liikkeessä, tehdään toiminnallisia liiketestejä ja pyritään korjaamaan mahdolliset virheet teippaamalla fascialinjoja (Anatomy Trains) Kurssilla opit siis analysoimaan yksinkertaisia liiketestejä, saat keinoja ongelmien ratkaisuun ja lisäinfoa fascian toiminnasta.

SISÄLTÖ:

 1. Vaiheittaisen myofascial-teippausmetodin esittely.
 2. Liikkumisen arviointi sekä siihen liittyvien ongelmakohtien havainnointi.
 3. Funktionaalisen teippaamisen hallitseminen (sis. raskaudenajan teippaus)
 4. Urheilijoiden teippaaminen, urheilusuoritusten parantaminen.
 5. Liikkuvuuden ja stabiliteetin parantaminen teippausta apuna käyttäen

Kenelle?

 • Fysioterapeuteille, hierojille, ohjaajille ja huoltajille, jotka haluavat oppia perustaidot kinesoteippauksesta.
 • Terveydenhuollon ammattilaisille jotka ovat kiinnostuneet kliinisistä menetelmistä ja liikunnallisesta kuntouttamisesta
 • Eri urheilulajien valmentajille ja urheilijoille, joita kiinnostaa suorituskyvyn lisääminen sekä vammojen ennaltaehkäisy ja hoito

Kouluttajana toimii RockTape:n fysioterapeutti, FMT-kouluttaja Riku Virtanen

Koulutuksen hinta: 2-hh 279€/hlö, 1-hh 309€/hlö. Sis. opetuksen (6+6 tuntia), RockTape-sertificaatin, kirjallisen materiaalin, hotellimajoituksen sekä ateriat.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 10.3. asti.

Ensiapukouluttaja/ensiapuvalmentaja -koulutus

( Suomen Kurssiakatemia) 10 op

Suomen KurssiAkatemia järjestää Ensiapuvalmentaja ja Ensiapukouluttaja -koulutuksia yhteistyössä Eerikkilän Urheiluopiston kanssa.

Ensiapukouluttajan peruskoulutus on sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lääkäreille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen sisältö perustuu Käypähoitosuosituksiin ja Euroopan elvytysneuvoston laatimiin ajantasaisiin ohjeisiin. Kouluttajaoikeuksia päivitetään kolmen vuoden välein täydennyskoulutuspäivillä. Kouluttajalla on myös mahdollisuus osallistua vuosittain eri paikkakunnilla järjestettäviin ensiapukouluttajapäiviin.

Ensiapuvalmentajan peruskoulutus on maallikkohenkilöille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen sisältö perustuu Käypähoitosuosituksiin ja Euroopan elvytysneuvoston laatimiin ajantasaisiin ohjeisiin. Kouluttajaoikeuksia päivitetään kolmen vuoden välein täydennyskoulutuspäivillä. Kouluttajalla on myös mahdollisuus osallistua vuosittain eri paikkakunnilla järjestettäviin ensiapukouluttajapäiviin.

Työllistyminen:

Ensiapukouluttajan- ja valmentajan pätevyys antaa valmiudet tarjota laadukasta, vastuullista ja valtakunnallisesti hyväksyttyihin ohjeistuksiin perustuvaa ensiapuopetusta. Ensiapukouluttaja voi kouluttaa oman työnsä ohessa, oman työpaikan henkilökuntaa ja/tai toimia kouluttajana missä tahansa yrityksessä, oppilaitoksessa, harrastuspiireissä ja Suomen KurssiAkatemian järjestämissä koulutuksissa. Ensiapukouluttaja voi allekirjoittaa ja luovuttaa ensiapuosaajalle Ensiapukortti-todistuksen. Koulutus on voimassa kolme vuotta. Toistaiseksi koulutuksesta ei ole saatavissa Kela-korvausta.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus muodostuu seuraavista osa-alueista:

1-5 ennakkotehtävät 90 t= 3,3 op

Lähipäivät 36 t= 1,3 op

         • Luennot
         • Työpajaopiskelu
         • Simulaatio-opiskelu
         • Tutustuminen ensihoitosysteemiin
         • Koulutusmateriaalin esittely

1-5 jatkotehtävät 90 t= 3,3 op

Oman koulutusnäytteen kirjallinen suunnittelu ja

Oman koulutuksen toteutus 4t hea (näyttökoulutus) 50 t= 1,6 op

Arviointi

         • kolmikanta-arviointi yhdessä kouluttajaopiskelijan, SKA:n näyttötutkinnon vastaanottajan ja työelämän edustajan kanssa 13,5t= 0,5 op

Koulutusaika:

Seuraava koulutusajankohta:

Non-Stop -koulutukseen voit hypätä mukaan milloin tahansa aloittamalla etätehtävien teon ennen lähipäiviä. Lähipäiviin voi osallistua kun etätehtävät 1–3 on palautettu ja hyväksytty. Arviointi suoritetaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Hinta:

1 620 € + alv sis. koulutus, materiaalit, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, EAK-todistus ja lisenssi.

Koulutukseen hakeminen:

Koulutukseen voi ilmoittautua suoraan SKA:n infoon info@kurssikatemia.fi tai Eerikkilän Urheiluopiston kautta täyttämällä hakulomakkeen.

Kurssimaksu sisältää ilmoittautumis-/varausmaksua 300 €, joka veloitetaan, jos kurssilainen vaihtaa tai peruu kurssin.
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssia perimme 50 % kurssimaksusta. Kurssipäivänä tapahtuvasta peruutuksesta tai ilmoittamatta pois jäämisestä veloitamme 100 %. Sairaustapauksissa emme peri em. maksuja, jos kurssilaisella on esittää kopio lääkärintodistuksesta. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@kurssiakatemia.fi

Majoitus:

Majoitusta tarvitsevien on varattava majoituksensa itse. Eerikkilän Urheiluopisto tarjoaa miellyttävän majoitusvaihtoehdon osallistujille.

Eerikkilän majoitusta varattaessa on mainittava koulutuksen nimi ja numero, johon on osallistumassa.

Majoitusvaraukset: p. 0201 108 200 urheiluopisto@eerikkila.fi

Lisätietoja kurssisisällöstä:

info@kurssiakatemia.fi

010 231 4040


Liittojen koulutustarjonta

Suomen Palloliitto ja Suomen Salibandyliitto kouluttavat Eerikkilässä. Tutustu näiden tahojen koulutustarjontaan liittojen sivuilla.