Koulutus

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto, jossa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin. Valmistava koulutus pohjautuu tutkinnon perusteisiin ja on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua.

Liikunnan ammattitutkintoa suorittamaan hakeutuvan henkilön tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen henkilökohtaistetaan Opetushallituksen määräyksen mukaisesti. Mikäli hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen (mm. osaamisen kartoitus) perusteella tutkinto tai sen osa ei ole hakijalle soveltuva, ohjataan hakija hänelle paremmin soveltuvaan koulutukseen tai täydentämään osaamistaan muulla tavoin. Hakija voidaan ohjata henkilökohtaistamisen perusteella myös suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ilman valmistavaa koulutusta.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut henkilö kykenee edistämään väestön liikunnallista elämäntapaa. Toimintaympäristönä ovat muun muassa liikunta- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveysalan yhteisöt ja yritykset, eri järjestöt, urheiluseurat, projektit ja hankkeet sekä itsenäinen yrittäjyys. Liikunnan ammattitutkinto antaa kelpoisuuden myös alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksen tavoite

Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut henkilö kykenee edistämään väestön itsenäistä harjoittelua ja fyysistä aktiivisuutta sekä tarjota monipuolista ohjausta eri liikuntamuotoihin.

Tutkinnon suorittanut henkilö kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan liikuntakasvatusta, joka huomioi eri kohderyhmien liikunnan ohjaamisen vaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen seurauksena koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yksilöllinen liikunnanohjaus (personal trainer)
  • Liikuntataitojen ohjaaminen
  • Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
  • Liikuntajärjestössä toimiminen
  • Liikunnan tuotteistaminen
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen
  • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Personal Trainer osaaminen

Personal Trainer toimii niin yksittäisten ihmisten kuin yritysten ja yhteisöjen parissa suunnitellen ja valvoen sekä liikuntaan että ravintoon liittyviä elämäntapamuutoksia.

Valitsemalla yksilöllisen liikunnanohjauksen tutkinnon osan sekä suoritettuaan hyväksytysti koko tutkinnon saa tutkinnon suorittaja valmiudet toimia personal trainerina. PT osaamisesta myönnetään Urheiluopistojen Yhdistyksen PT-sertifikaatti.

KENELLE?

Koulutus on suunnattu liikunta- ja vapaa-aika-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, urheiluseuroissa tai järjestöissä toimiville sekä alan töitä tehneille. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille. Tärkeintä on oma kiinnostus ja suuntautuneisuus alaan. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan eduksi hakijalle.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Ajankohdat ja kustannukset

LAT 2018-2019 lähijaksot:

Haku kurssille auki 30.9 asti, muutama peruutuspaikka auki!

   1.   5.-7.9.2018
   2.   3.-5.10.2018
   3.   7.-9.11.2018
   4.   5.-7.12.2018
   5.  9.-11.1.2019
   6.  6.-8.2.2019
   7.  6.-8.3.2019
   8.  3.-5.4.2019
   9.  15.-17.5.2019
   10. 21.-23.8.2019

Kesä- ja heinäkuussa ei ole opetusta


Liikunnan ammattitutkinnon hinta (2018) on 2 250 euroa. Hinta sisältää täysihoidon lähipäivien ajalta, tutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen.

Tutkinnon nimi muuttuu 1.1.2019 Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnoksi, jossa kaksi osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

 • Liikunnan osaamisala, liikuntaneuvoja (AT)
 • Valmennuksen osaamisala, valmentaja

Liikunnan ammattitutkinto sekä muut koulutuksemme löytyy myös Studentumista:

Studentum

Tutustu myös: