Hämeen Luontokeskus osaksi Eerikkilä Sport & Outdoor Resortia

Tammelassa sijaitseva Hämeen Luontokeskus kokee vahdinvaihdon, kun luontokeskuksen tilat ja toiminta siirtyvät vuokrasopimuksella Metsähallitukselta Eerikkilälle 1.1.2018 alkaen.

Eerikkilä tulee toimimaan Luontokeskuksen operaattorina ja vastaamaan käytännön toiminnasta. Luontokeskus säilyy edelleen Metsähallituksen asiakaspalvelupisteenä sekä infona, josta saa alueeseen, matkailuun ja retkeilyyn liittyvää opastusta ja neuvontaa. Toimintaan kuuluu erilaisten tapahtumien ja opastusten järjestäminen ja kahvilapalvelut säilyvät ennallaan. Lisäksi luontokeskukselle tullaan kehittämään uudenlaista palvelutarjontaa yhdessä Metsähallituksen, ympäristökuntien ja alueen palveluntuottajien kanssa. Myös aukioloajat laajenevat.

Hämeen Luontokeskus toimii jatkossa myös Eerikkilän erä- ja luonto-opaskoulutuksen oppimisympäristönä. Lisäksi luontokeskukseen palkataan päätoiminen palvelupäällikkö vastaamaan luontokeskuksen operatiivisesta toiminnasta.

Muutoksen taustalla on Metsähallituksen, ympäristökuntien ja Eerikkilän yhteinen tahtotila lähteä kehittämään Hämeen Luontokeskuksesta Suomen ensimmäinen lasten ja nuorten luontoliikuntakeskus. Luontokeskuksen kehittämisen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka aktivoi lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa. Uudessa toimintamallissa yhdistyvät Metsähallituksen asiantuntemus luonnon hyvinvointivaikutusten edistämisestä ja Eerikkilän liikunta-alan koulutukseen liittyvä osaaminen sekä lasten ja nuorten parissa kehitetty toimintamalli.

Lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen toimintamallia kehitetään luonto lisää liikettä –hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen lisääminen ja luontosuhteen kehittäminen. Lisäksi halutaan kehittää luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää osaamista ja hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen on myös yksi hankkeen tavoitteista.

Luontokeskuksen ja ympäröivän alueen kehittäminen on samalla osa Forssan seutukunnan yhteistä, v. 2015 laadittua, matkailun masterplania, jonka tavoitteena on kehittää luontokohteiden ja luonnossa liikkumisen palvelujen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta niin kansainvälisenä matkailukohteena kuin asukkaiden arjen hyvinvointia lisäävinä ympäristöinä. Palvelujen kehittämiseksi alueen toimijoista ja yrityksistä luodaan yhteistyöverkosto.

Lisätiedot:
Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
Petri Jakonen, p. 050 533 3600, petri.jakonen@eerikkila.fi

Metsähallitus
Tuula Peltonen, p. 0400 924 534, tuula.peltonen@metsa.fi