FBA yhteistyöseurojen toiminnanjohtajat koolla Eerikkilässä

MAAJOUKKUETIE FBA toiminnan yhteistyöseurojen toiminnanjohtajat olivat tiistaina 23.1 koolla Eerikkilässä. Päivän tavoitteena oli käydä proaktiivista keskustelua toiminnan tavoitteista sekä koota yhteen palautetta toiminnasta jokaisen seuran omasta näkökulmasta.

Tilaisuuden alkuun valmennuskeskuksen johtaja Kyösti Lampinen kertoi Eerikkilän (FBA) ja Salibandyliiton yhteistyöstä ja siitä, mitä nykyaikainen ammattimainen urheilijan kehittyminen pitää sisällään. Puheenvuorossa käytiin läpi myös salibandyn yleistilannetta ja pureuduttiin FBA MAAJOUKKUETIE –konseptin hyötyihin seuranäkökulmasta. Tähän peilaten puhuttiin myös saavutetuista tuloksista kahden ja puolen vuoden ajalta.

Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala korosti omassa puheenvuorossaan MAAJOUKKUTIE FBA –konseptin lähtökohtaa, eli sitä, että kokonaisuutta kehitetään vahvasti yhteistyössä seurojen kanssa. Hän kuvaili kokonaisvaltaista kehittymisen seurantaa seuran urheilullisen puolen kehittämisohjelmaksi, jonka päällimmäisenä tavoitteena on päivittäisen valmennuksen jatkuva kehittäminen. Seuran urheilu- sekä hallinnollisen puolen yhteistyö on avainasemassa siinä, että kehittymisen seuranta –kokonaisuudesta tulleet opit jalkautuvat tehokkaasti pelaajakehityksen tueksi.

Toiminnanjohtajien vierailu ja avoin kokemusten jakaminen oli tärkeä etappi seurojen, Salibandyliiton ja FBA:n yhteistyössä luoda entistäkin systemaattisempaa pelaajakehitysprosessia kaikkien toimijoiden välillä. Ymmärtämällä eri tahojen roolit kirkkaasti, voidaan syventää yhteistyötä sekä luoda parempia tuloksia.

Lisätietoa MAAJOUKKUETIE FBA -konseptista.