Ensimmäinen Palloliiton ja Eerikkilän yhteistyössä toteuttama SPL VEAT koulutus käynnistyi

Ensimmäinen Suomen Palloliiton ja Eerikkilän yhteistyössä toteuttama SPL VEAT  koulutus (Valmennuksen erikoisammattitukinto) käynnistyi eilen. Koulutus toteutetaan elokuun 2019 ja syyskuun 2020 aikana.

Koulutuksen tavoitteena on toteuttaa Seurojen Palloliitto -kehitysohjelman ylösajoprosessi yhteisen koulutusohjelman kautta ja rakentaa alueellisen palveluketjun toimintamalli seurapalveluiden ja urheilutoiminnan yhteistyönä. Sen tavoitteena on myös lisätä ja kehittää verkoston avainhenkilöiden yhteistyötä ja osaamista.

SPL VEAT:n lopputuotteena synnytetään Palloliiton laatujärjestelmän tasojen 4-5 seuroille seuran kokonaisvaltaisen urheilujohtamisen koulutusohjelma, joka sisältää sekä hallinnon että urheilutoiminnan.

Tutkintokoulutukseen osallistuu tällä hetkellä yhteensä 18 henkilöä Palloliitosta, kolmesta kärkiseurasta (HJK, Inter ja SJK) ja Eerikkilästä. Ryhmä voi täydentyä vielä noin 5-7 henkilöllä.