Erä- ja luonto-opas opiskelijoiden perustama osuuskunta Outdoor 4U huolehtii Luontokeskuksen palvelutarjonnasta

Outdoor 4U OSK huolehtii jatkossa Hämeen Luontokeskuksen asiakaspalveluinfosta, outdoor-opaspalveluista erilaisista vapaa-ajan, työhyvinvointi- ja koululaisaktiviteeteista sekä luontoliikuntavarusteiden vuokrauspalvelusta.

Hämeen Luontokeskus Tammelassa on siirtynyt vuokrasopimuksella Metsähallitukselta Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin hallintaan. Käytännön toimintaa pyörittävät Eerikkilän erä- ja luonto-opaskoulutuksen opiskelijat tarkoitusta varten perustetun Outdoor 4U OSK:n kautta, yhdessä Hämeen luontokeskuksen henkilökunnan kanssa. Jatkossa luontokeskuksen matkailijat ja retkeilijät voivat näin hyödyntää opiskelijoiden monipuolista osaamista ja tietotaitoa alalta.

Osuuskunnan kautta työskennellessä pääsee opastamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia luontoliikuntalajeja ja erä- ja luontotaitoja. Eerikkilällä on jo valmiiksi monipuolinen asiakaskunta, jota voimme palvella. Tietenkin pyrimme siihen, että lisäksi yhä useampi paikallinen ja uudet retkeilijät eri puolilta oppisivat tuntemaan alueen potentiaalin. Osuuskunnassa pääsee myös tekemään tuotekehitys- ja markkinointityötä sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Luonnollisesti tällaisessa opiskelussa oppii paljon itse yritystoiminnasta Outdoor 4U:n puheenjohtaja Elsa Varja kertoo.

Opiskelijat Repoveden kansallispuistossa. Kuvaaja: Kristiina Mikkilä

 

Käytännönläheistä koulutusta

Osuuskunnan visio on olla Suomen paras oppimisympäristö luonto- ja eräopaskoulutukseen. Luontokeskuksessa koulutuksessa yhdistyvät luonnollisesti teoria ja käytäntö.

Opiskelijaosuuskunta on erinomainen tapa oppia ja kehittää luonto- ja eräoppaan työssä vaadittavaa ammattitaitoa aidoissa työelämän palveluprosesseissa. Lisäksi käytännön toiminnassa syntyy uusia verkostoja, jotka edistävät opiskelijoiden työllistymisen edellytyksiä. Palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen yhteistyössä Eerikkilän henkilökunnan kanssa tuo myös uutta ja mielenkiintoista sisältöä opiskeluun. Olen erityisen mielissäni siitä, miten motivoituneita ja sitoutuneita sekä opettajamme että opiskelijamme ovat olleet osuuskunnan perustamiseen, mikä luo hyvät onnistumisen edellytykset tulevalle toiminnalle, Eerikkilän rehtori Olli-Pekka Hakala sanoo.

Outdoor 4 U suunnitteli ja toteutti avajaispäivän perheille suunnatun ohjelman. Tässä askarrellaan linnunruokinta-automaattia. Kävijöitä avajaispäivän Liikuttava Talvipäivä -tapahtumassa oli n. 300.

Lapset ja nuoret tärkeässä roolissa

Metsähallitus, Eerikkilä ja Lounais-Hämeen kunnat pohtivat yhdessä sitä, miten lapset ja nuoret saadaan liikkumaan luonnossa. Hankkeessa on mukana pilottiryhminä alakouluikäisiä lapsia, jotka saavat esittää toiveitaan mielekkäistä luonnossa liikkumisen tavoista.

Tulevaisuudessa Luontokeskus ottaa muutenkin askeleen liikunnallisempaan suuntaan, ja palvelutarjontaa on tarkoitus monipuolistaa entisestään. Perinteisiä palveluita ei unohdeta, mutta uutta kehitetään rinnalle. Jatkossa Luontokeskukselta voi vuokrata muun muassa Fatbike-pyöriä, lumikenkiä ja kanootteja. Toivomuksia Luontokeskukselle kehitettävissä aktiviteeteista, ohjauksista ja vuokravälineistä otetaankin nyt mielellään vastaan kaikilta retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneilta.

Lisätiedot:
Olli-Pekka Hakala, p. 0400 725 213, olli-pekka.hakala@eerikkila.fi
Elsa Varja, p. 0201 108 239, osuuskunta@eerikkila.fi