Turun AMK ja Eerikkilä yhteistyöhön: Liikunnan ja urheilun koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä ja liiketoimintaosaamista edistettävä

UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan (2018) liikkumattomuus maksaa Suomelle vähintään 3 miljardia euroa vuodessa. Samaan aikaan eri tahoilla käydään kriittistä keskustelua myös Suomen huippu-urheilun tasosta. Turun ammattikorkeakoulu ja Eerikkilä Sport & Outdoor Resort tuovat tiivistyvän yhteistyön kautta ratkaisuja liikunnan ja urheilun isoihin kysymyksiin. Yhteistyö vahvistaa myös Turun asemaa liikunnan ja urheilun keskuksena.

– Turun AMK on hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeutta kouluttaa liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoja. Sekä toisen asteen tutkinnon suorittaneita liikuntaneuvojia että AMK-koulutuksen käyneitä liikunnanohjaajia tarvitaan joka puolella maata, joten alueellinen liikunnanohjaajien koulutus on välttämätöntä, korostaa Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.

Valmennuksen, alan tutkimus- ja kehitystyön sekä liiketoimintaosaamisen edistämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja käytännön toimenpiteitä.

– Varsinais-Suomen liikuntaosaamisen vahvistamiseksi tarvitsemme vahvoja kumppaneita. Suunnitteilla on kansallinen lasten ja nuorten liikkumisen osaamiskeskus Turkuun. Eerikkilän rinnalla tähän luo erittäin vahvan pohjan Terveyskampus Turku -yhteistyö Turun kaupungin, Turun yliopiston, Paavo Nurmi -keskuksen ja Tyksin lasten ja nuorten ortopedisen liikuntapoliklinikan kanssa, Juhani Soini jatkaa.

Turun ammattikorkeakoulun ja Eerikkilän yhteistyösopimus koskee pitkän aikavälin tavoitteellista yhteistyötä.

– Tavoitteena on kehittää yhdessä kummankin osapuolen osaamista sekä vahvistaa rooliamme suomalaisen huippu-urheilun verkostossa, kertoo Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen.

Turussa on vahvat perinteet sekä osaaminen ja tahtotila erottua liikunta- ja urheilukulttuurin edelläkävijänä.

– Yhteistyösopimus edistää erinomaisesti osaltaan Turun kaupungissa kehittyvää Turku Future Sports -konseptia. Konsepti nojaa Turun kaupungin strategian hyvinvoinnin ja vetovoiman tavoitteisiin. Tavoitteena on edistää kaikkien ihmisten hyvinvointia, liikkumista ja sen harrastamista sekä ammattimaisen huippu-urheilun toimintaedellytyksiä laaja-alaisella yhteistyöllä ja kumppanuuksin, sanoo Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.  

– Turussa on maailmallakin tunnettua korkeatasoista osaamista lääketieteessä, tutkimuksessa sekä tietenkin myös urheilussa ja liikunnassa. Notkeat yhteistyöverkostot ja uudenlaiset rohkeat avaukset ovat tärkeitä. Edellä kuvattu uusi, perinteisiä rajoja rikkova yhteistyö on hieno esimerkki ideasta ja sen onnistumisesta. Tästä hyötyvät kaikki – tutkijat, urheilijat sekä kuntalaiset vauvasta vaariin, toteaa ylilääkäri, professori Olli J. Heinonen Paavo Nurmi -keskuksesta.

Valmennusosaamista, yrittäjyyttä, luontoliikuntaa

Käytännön tasolla yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi AMK:n opiskelijoille Eerikkilän valmennusosaamisen kytkemistä osaksi soveltuvia koulutuksia, sekä harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita Eerikkilästä liikunnan, valmennuksen ja luontoliikunnan osa-alueilta. Eerikkilän opiskelijoille puolestaan halutaan luoda koulutusjatkumo ammattikorkeakouluopintoihin.

Yhteisenä tavoitteena on edistää alan yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista koulutuksella ja seminaareilla sekä lisätä yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

– Haluamme myös rakentaa uusia yhteistyömuotoja luonnossa liikkumisen edistämiseksi sekä vahvistaa siihen liittyvää koulutusta. Tässä on tarkoitus hyödyntää alueemme erityispiirteitä, kuten saaristoa ja kansallispuistoja, kertoo Eerikkilän rehtori Olli-Pekka Hakala.

 

Lisätiedot:

Juhani Soini, vararehtori, Turun AMK, p. 050 598 5321
Petri Jakonen, toimitusjohtaja, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort, p. 050 533 3600
Markus Kalmari, liikuntapalvelujohtaja, Turun kaupunki, p. 0400 334 453
Olli J. Heinonen, ylilääkäri, professori, Paavo Nurmi -keskus, p. 040 586 5157

 

Anton Stützlesta Eerikkilän uusi luontoliikunnan opettaja

Eerikkilän koulutustiimi saa uuden vahvistuksen kun uudeksi luontoliikunnan opettajaksi on valittu liikuntatieteiden maisteri Anton Stützle Lahnajärveltä. Hän aloittaa työt Eerikkilässä 1.5.2018.

Anton siirtyy Eerikkilän toiseksi erä- ja luonto-opaskoulutuksen opettajaksi Lohjan kaupungilta, jossa toimii liikunnan lehtorina. Anton on aktiivinen luonnossa liikkuja ja vapaa-aika kuluukin erilaisten luontoliikuntalajien parissa mm.  kalastusta, melontaa, vaellusta sekä kalliokiipeilyä harrastaen.

Tervetuloa Eerikkilän tiimiin Anton!

 

Erä- ja luonto-opas opiskelijoiden perustama osuuskunta Outdoor 4U huolehtii Luontokeskuksen palvelutarjonnasta

Outdoor 4U OSK huolehtii jatkossa Hämeen Luontokeskuksen asiakaspalveluinfosta, outdoor-opaspalveluista erilaisista vapaa-ajan, työhyvinvointi- ja koululaisaktiviteeteista sekä luontoliikuntavarusteiden vuokrauspalvelusta.

Hämeen Luontokeskus Tammelassa on siirtynyt vuokrasopimuksella Metsähallitukselta Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin hallintaan. Käytännön toimintaa pyörittävät Eerikkilän erä- ja luonto-opaskoulutuksen opiskelijat tarkoitusta varten perustetun Outdoor 4U OSK:n kautta, yhdessä Hämeen luontokeskuksen henkilökunnan kanssa. Jatkossa luontokeskuksen matkailijat ja retkeilijät voivat näin hyödyntää opiskelijoiden monipuolista osaamista ja tietotaitoa alalta.

Osuuskunnan kautta työskennellessä pääsee opastamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia luontoliikuntalajeja ja erä- ja luontotaitoja. Eerikkilällä on jo valmiiksi monipuolinen asiakaskunta, jota voimme palvella. Tietenkin pyrimme siihen, että lisäksi yhä useampi paikallinen ja uudet retkeilijät eri puolilta oppisivat tuntemaan alueen potentiaalin. Osuuskunnassa pääsee myös tekemään tuotekehitys- ja markkinointityötä sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Luonnollisesti tällaisessa opiskelussa oppii paljon itse yritystoiminnasta Outdoor 4U:n puheenjohtaja Elsa Varja kertoo.

Opiskelijat Repoveden kansallispuistossa. Kuvaaja: Kristiina Mikkilä

 

Käytännönläheistä koulutusta

Osuuskunnan visio on olla Suomen paras oppimisympäristö luonto- ja eräopaskoulutukseen. Luontokeskuksessa koulutuksessa yhdistyvät luonnollisesti teoria ja käytäntö.

Opiskelijaosuuskunta on erinomainen tapa oppia ja kehittää luonto- ja eräoppaan työssä vaadittavaa ammattitaitoa aidoissa työelämän palveluprosesseissa. Lisäksi käytännön toiminnassa syntyy uusia verkostoja, jotka edistävät opiskelijoiden työllistymisen edellytyksiä. Palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen yhteistyössä Eerikkilän henkilökunnan kanssa tuo myös uutta ja mielenkiintoista sisältöä opiskeluun. Olen erityisen mielissäni siitä, miten motivoituneita ja sitoutuneita sekä opettajamme että opiskelijamme ovat olleet osuuskunnan perustamiseen, mikä luo hyvät onnistumisen edellytykset tulevalle toiminnalle, Eerikkilän rehtori Olli-Pekka Hakala sanoo.

Outdoor 4 U suunnitteli ja toteutti avajaispäivän perheille suunnatun ohjelman. Tässä askarrellaan linnunruokinta-automaattia. Kävijöitä avajaispäivän Liikuttava Talvipäivä -tapahtumassa oli n. 300.

Lapset ja nuoret tärkeässä roolissa

Metsähallitus, Eerikkilä ja Lounais-Hämeen kunnat pohtivat yhdessä sitä, miten lapset ja nuoret saadaan liikkumaan luonnossa. Hankkeessa on mukana pilottiryhminä alakouluikäisiä lapsia, jotka saavat esittää toiveitaan mielekkäistä luonnossa liikkumisen tavoista.

Tulevaisuudessa Luontokeskus ottaa muutenkin askeleen liikunnallisempaan suuntaan, ja palvelutarjontaa on tarkoitus monipuolistaa entisestään. Perinteisiä palveluita ei unohdeta, mutta uutta kehitetään rinnalle. Jatkossa Luontokeskukselta voi vuokrata muun muassa Fatbike-pyöriä, lumikenkiä ja kanootteja. Toivomuksia Luontokeskukselle kehitettävissä aktiviteeteista, ohjauksista ja vuokravälineistä otetaankin nyt mielellään vastaan kaikilta retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneilta.

Lisätiedot:
Olli-Pekka Hakala, p. 0400 725 213, olli-pekka.hakala@eerikkila.fi
Elsa Varja, p. 0201 108 239, osuuskunta@eerikkila.fi

Rekry: Luontoliikunnan opettaja

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 1.4.2018 – 31.12.2020

LUONTOLIIKUNNAN OPETTAJAA

Työtehtäviin kuuluu mm.:

 • erä- ja luonto-opaskoulutuksen (ammattitutkinto) opetus- ja kehittämistehtävät
 • luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn liittyvät opetustehtävät Eerikkilän koulutuksissa
 • luontoliikunnan tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä ohjaaminen eri kohderyhmille
 • näyttötutkintojen arviointi

Edellytämme hakijalta:

 • soveltuvaa tutkintoa ja ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä
 • vankkaa osaamista erä- ja luonto-opastuksessa sekä eri luontoliikuntalajeissa
 • hyvää luonnontuntemusta ja ohjelmapalvelujen turvallisuusosaamista
 • hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja

Hakijalle luetaan eduksi:

 • ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen tuntemus
 • kykyä hallita nykyaikaisia digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä
 • elämys- ja seikkailupedagogiikan tuntemus
 • tiimioppimisen opetusmenetelmien hallinta

Palkkaus ja työaika määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn positiivisessa ja ainutlaatuisessa ympäristössä sekä vastuullisen työtehtävän Eerikkilän osaavassa koulutustiimissä.

 Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t pe 9.2.2018 mennessä sähköpostilla: hakemukset@eerikkila.fi

Tiedustelut:

 

 

VAT UEFA A:lla opiskeleva Babatunde Wusu: Jalkapallo on yhteinen kielemme

Joukko osaamisensa kehittämiseen tähtääviä valmentajia saapui torstaina VAT UEFA A -kurssin toiselle jaksolle. VAT UEFA A:n tavoitteena on antaa valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen ja johtamiseen sekä nuoren huippupelaajan kehittämiseen. Kurssi järjestetään yhteistyössä Palloliiton ja Eerikkilän kanssa.

Yksi opiskelijoista on entinen huippupelaaja Babatunde Wusu Jyväskylästä. ”Tunde” tunnettiin intohimoisena pelaajana ja hän aikoo jatkaa valmentajauraansa samalla sitoutuneisuudella.

Peliuralla tunsin, että vain taivas on rajana pelaajana kehittymisessä, kunhan vain pistää itsestään kaiken likoon. Nyt minulla on sama palo valmentamiseen: haluan kehittyä valmentajana joka päivä yhä enemmän.

Wusu kiittelee kurssin positiivista ympäristöä, jossa ajatuksia jaetaan opiskelijoiden kesken rakentavasti.

”Jalkapallo on yhteinen kielemme ja täällä saa arvokasta sparrausta omien ideoiden jalostamiseen. Jos ei osaa pyytää apua, ei voi saavuttaa uutta ymmärrystä. Kehitys lähtee siitä, että on valmis epäonnistumaan, yrittämään uudelleen, oppimaan ja jatkamaan taas vahvempana, päättää Tunde iloisella tyylillään”.

Tutustu lisää koulutuksiimme:

https://www.eerikkila.fi/koulutus/

Lue myös: Uusi koulutus valmennuksen johtotehtävissä toimiville

Uusi koulutus valmennuksen johtotehtävissä toimiville

Eerikkilässä alkaa uusi ammattitutkintoon valmistava koulutus, Valmentajan erikoisammattitutkinto VEAT. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti joukkuepalloilulajien valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutus kehittää ammattitaitoa toimia valmennuksen johdossa, antaa valmiudet kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on lisäksi ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen.

Koulutuksesta vastaa Eerikkilän valmennuskeskuksen johtaja Kyösti Lampinen näyttötutkintomestarina toimii kehityspäällikkö Hannele Forsman.

Lue lisää valmentajan erikoisammattitutkinnosta.

Haku koulutukseen on käynnissä.

 

Uusi LAT alkaa tänään

Eerikkilään saapuu tänään taas uusi opiskelijoiden ryhmä, kun Liikunnan ammattitutkinnon (LAT) opiskelijat 2016 ryhmä 2 aloittaa tutkintonsa suorittamisen. Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto, jossa koulutuksessa, työssä ja muussa käytännön elämässä hankittu ammattitaito osoitetaan näytöin. Valmistava koulutus pohjautuu tutkinnon perusteisiin ja on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua.

Tervetuloa Eerikkilään, uudet opiskelijat!

Lue lisää tutkinnosta >>

Unelmien off season – Eerikkilässä!

Jalkapallovalmentaja- ja ohjaajakoulutus aktiivipelaajille alkaa lokakuussa.

Nyt sinulla on mahdollisuus yhdistää opiskelu ja harjoittelu loistavassa ympäristössä ja elää talven yli kuin ammattilaisjalkapalloilija. Eerikkilän Urheiluopisto, Jalkapallon pelaajayhdistys ry ja Suomen Palloliitto käynnistävät lokakuussa 2016 uuden koulutuksen aktiivijalkapalloilijoille. Myös peliuransa hiljattain päättäneet pelaajat voivat hakeutua koulutukseen.

Tällaiselle koulutukselle on todellinen tarve. Yhteiskuntamme monikulttuuristuu jatkuvasti enemmän. – Ilari Äijälä

Jalkapallovalmentaja- ja ohjaajakoulutus antaa valmiudet lasten ja nuorten ohjaamisen sekä jalkapallovalmentajana toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on samalla vahvistaa jalkapalloseurojen monikulttuurista osaamista ja kehittää seuran toimintaympäristöä. Koulutuksen aikana järjestetään lajivalmennusta Eerikkilän jalkapallovalmentajien toimesta sekä pyritään kehittämään kunkin pelaajan fyysisiä ominaisuuksia ja urheilullista elämäntapaa.

– Idea koulutukseen syntyi Pelaajayhdistyksen ja Eerikkilän yhteistyöllä. Mietimme, miten voisimme palvella meidän jäseniä ja hyödyntää Eerikkilän upeita olosuhteita. Tällaiselle koulutukselle on todellinen tarve. Yhteiskuntamme monikulttuuristuu jatkuvasti enemmän, ja moni aktiivipelaajamme miettii, mitä tekisi peliuransa jälkeen, koulutuskoordinaattori Ilari Äijälä kertoo.

Ilari Äijälä on innoissaan uudesta koulutuksesta jalkapalloilijoille.

Ilari Äijälä on innoissaan uudesta koulutuksesta jalkapalloilijoille.

 

Nosh A Lody haki mukaan

Veikkausliigaa PK-35 Vantaassa pelaava Nosh A Lody on hakenut mukaan koulutukseen. 26-vuotias A Lody on 194-senttinen keskuspuolustaja, jolla on runsaasti kokemusta Veikkausliigasta usean eri joukkueen riveistä. Lisäksi A Lody on edustanut Suomea viidessa alle 19-vuotiaiden maaottelussa. Kongossa syntynyt ”Nosse” on asunut Suomessa lapsesta asti ja haluaa auttaa jatkossa maahanmuuttajia parhaan kykynsä mukaan.

– Tämä koulutus on hieno idea. Eerikkilässä pystyn yhdistämään kouluttautumisen ja laadukkaan treenaamisen loistavissa olosuhteissa. Haluan työskennellä maahanmuuttajien kanssa, ja tästä koulutuksesta saan eväitä siihen, Lody miettii.

Koulutuksessa pystyy yhdistämään valmennus- ja ohjaustehtävät, mikä mahdollistaa työt myös futiksen ulkopuolella. Ilari Äijälä uskoo urheilun yhdistävään voimaan.

– Kasvatustyötä tarvitaan Suomessa vuosi vuodelta enemmän. Urheiluhan on paras mahdollinen tapa saada ihmiset tulemaan toimeen keskenään ja ymmärtämään toisiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee maahanmuuttajataustaisten pelaajien osallistumista opintoseteliavustuksella. Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella noin 16 opiskelijaa.

Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan >>

LOP alkaa tänään!

Liikunnanohjauksen peruskurssi (LOP) alkaa jälleen kerran Eerikkilässä. Uusi vuosikerta aloittaa opiskelunsa tänään ja jatkaa tiiviisti liikunnan käytännön ja teorian merkeissä jouluun asti.

Liikunnanohjauksen peruskurssi (LOP) on suosittu liikunta-alan koulutus, jossa painotuksena ovat ohjaustaidot. Yhden lukukauden mittainen kurssi antaa hyvät valmiudet:

 • liikunnan ohjaukseen – uusia opetustaitoja
 • liikunta-alan ammatillisiin opintoihin – valmentaa pääsykokeisiin
 • lajitaitoihin – kehität tietojasi ja taitojasi eri liikuntalajeissa.

Eerikkilän henkilökunta toivottaa kaikki LOP-kurssilaiset tervetulleiksi Eerikkilään viettämään ikimuistoista opiskeluaikaa!

Lue lisää LOP-kurssista >>

Liikunnan opiskelijaksi Eerikkilään!

Liikunnanohjauksen peruskurssi (LOP) alkaa jälleen Eerikkilässä elokuussa. 8.8. alkavalle kurssille mahtuu vielä mukaan.

LOP on suosittu liikunta-alan koulutus, jossa painotuksena ovat ohjaustaidot. Yhden lukukauden mittainen kurssi antaa hyvät valmiudet:

 • liikunnan ohjaukseen – uusia opetustaitoja
 • liikunta-alan ammatillisiin opintoihin – valmentaa pääsykokeisiin
 • lajitaitoihin – kehität tietojasi ja taitojasi eri liikuntalajeissa.

Katso video: haastattelussa vuoden takaiset LOP-opiskelijat >>

Lisää tietoa LOP-kurssista >>